สถานประกอบการที่ตอบรับนักศึกษา  ระดับ  ปวส.  เข้าฝึกงาน
ภาคเรียนที่  2/ 2551  (  20   ตุลาคม  2551  -  13  กุมภาพันธ์   2552  )
แผนกวิชา  เทคนิคการผลิต
ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษาฝึกงาน ลักษณะกิจการ วันออกนิเทศ
S.  TECH  MOLD   CO.,  LTD นายเจษฎา           ดวงชื่น ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก  
91  หมู่   1   ต.คลองมะเดื่อ นายวสันต์           อวชัย    
อ.กระทุ่มแบน   จ.สมุทรสาคร นายวัลลพ           รามัญ    
โทร. 089-8906940 นายอนุรักษ์         อิ่มชาลี    
โทรสาร  034-473958    
ผู้จัดการ    
       
บริษัท  คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด นายพงศกร        ดาวกระจาย ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก  
80  หมู่  1   ต.หอมศีล    อ.บางปะกง นายไกรฤกษ์     ไพศาลนันทน์    
จ.ฉะเชิงเทรา   24160    
ผู้ช่วยกรรมากรผู้จัดการ    
       
หจก.  เอส.วี.  โมลด์ นายประสิทธิ์     คิดคุ้มคำ ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก  
50/158   หมู่  10    ต.บางบอน นายธนวัฒน์      ผาสุก    
อ.บางบอน    กรุงเทพฯ    10150    
โทร. 02-8950651    
โทรสาร  02-8939056    
หุ้นส่วนผู้จัดการ    
       
บริษัท  เอ็น.ที. ดายเมกกิ้ง (2005)  จำกัด นายเอกพจน์        จินดาแจ้ง ผลิตแม่พิมพ์โลหะ  
114/101    หมู่   8   ซ.คู่สร้าง   ถ.สุขสวัสดิ์ นายธนเศรษฐ์      รัตนสถาน    
ต.ในคลองบางปลากด    นายธัญวัฒน์          ภิญโญ    
อ.พระสมุทรเจดีย์   จ.สมุทรปราการ  10290    
โทร.  02-4611519    
กรรมการผู้จัดการ    
       
บริษัท  บางบอนพลาสติคกรุ๊ป  จำกัด นายณัฐพล        วงสา ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก  
43/60   หมู่   7   ซ.วัดกำแพง นายบุรินทร์       วรรณกาล    
ถ.พระราม  2   แขวงแสมดำ นายวัชรินทร์     คล้ำเจริญ    
เขตบางขุนเทียน   กรุงเทพฯ   02-8995007    
โทร.  02-8995007    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล      
แผนกวิชา  เทคนิคการผลิต
ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษาฝึกงาน ลักษณะกิจการ วันออกนิเทศ
บริษัท  ไดนามิค สปริง  จำกัด นายพงษ์พัฒน์         ริ้วงาม ผลิตแม่พิมพ์โลหะ  
66/15   หมู่   12    ต.ไร่ขิง    อ.สามพราน นายธนายุทธ            ช่วงมณี    
จ.นครปฐม   73000 นายมานพ                 ไกรวิจิตร    
โทร.  02-8113739   ต่อ   146    
หรือ  คุณวารุณี   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล    โทร. 081-8605864    
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล    
       
หจก.  ฟีเนสพลาสติก นายนเรศ               เวชโช ผลิตดอกไม้พลาสติก  
307/1   หมู่   4    ต.ปากแรต   อ.บ้านโป่ง    
จ.ราชบุรี   70110    
โทร.  032-210371    
ผู้จัดการ    
       
โรงงานไคเฮงหลี  บ้านโป่ง นายวสุรักษ์     เรืองเสมอ โรงกลึง  
37/39   ถ.บ้านปากแรต     อ.บ้านโป่ง นายนฤนาถ     แก้วสอาด    
จ.ราชบุรี    70110    
โทร.  032-211150    
ผู้จัดการ    
       
โรงงานผลิตฝาขวดน้ำปลา นายภานุพงษ์      บุญวิทยา ผลิตฝาขวดพลาสติก  
77   ถ.วัดโพธิไพโรจน์   ต.โพธาราม นายธวัชชัย         เอี่ยมสำอางค์    
อ.โพธาราม   จ.ราชบุรี   70120    
โทร.  089-8940041    
ผู้จัดการ    
       
บริษัท  ศรีศุภฤกษ์   อุตสาหกรรม  จำกัด นายวรรณพต        นิ่มนุช ผลิตแม่พิมพ์โลหะ  
23/5  หมู่   7    ซ.วัดมหาวงศ์ นายธรรมนูญ        ทองดี    
ต.ปู่เจ้าสมิงพราย    ต.สำโรง นายวิษณุ               แซ่โค้ว    
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ   10130    
โทร. 02-3986977  ,  02-7484105    
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร