บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2554
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
1  ก่อนปี 7110-007-0018 โต๊ะทำงานระดับ 3-6  บกศ.   2  ชุด        1,300.00              2,600.00  
       2522 118 , 119                                   -    
2 ปี2528 7430-001-0001 เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา บกศ.28 1  เครื่อง        8,600.00              8,600.00  
      282 - 051 แคร่ 15 นิ้ว ยี่ห้อโอลิมเปีย                                  -    
      หมายเลขแคร่ 5891072                                  -    
3  8 สค. 5805-001-0001 เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC           งปม.33  1  เครื่อง        1,500.00              1,500.00  
    2534 331 - 008   รุ่น T-32-P  แบบกดปุ่ม                                 -    
4 21 กค. 4120-001-0002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU. ผลผลิต35 2 เครื่อง      20,000.00            40,000.00  
  2535 354-029, 030              
5 24 กค.  7110-006-0004  เก้าอี้ไม้พื้นเรียบ มีพนักพิง            ผลผลิต35   2  ตัว           400.00                 800.00  
    2535 354-001, 002                                   -    
6 30 กย. 7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้          บริจาค38 1  ชุด        2,500.00              2,500.00  
                            2538 383 - 041 (สมาคมศิษย์เก่ามอบให้)                                  -    
7 29 มีค. 7440-009-0016 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ บกศ.44 1 เครื่อง      22,500.00            22,500.00  
  2544 442 - 002 ยี่ห้อ EPSON  LQ-2080i แบบ DOTMETREX                                 -    
8 14 กย. 7440-009-0015 เครื่องพิมพ์ INKJET HP HEWLETT ผลผลิต44 1 เครื่อง        5,700.00              5,700.00  
  2544 444 - 010 PACKARD DeskJet  840C                                 -    
9 16 สค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ผลผลิต45 2 ตัว        2,000.00              4,000.00  
  2545 454-052, 053 ขนาด 120 ซม.                                 -    
10 16 สค. 7110-006-0099 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (ไม่มีท้าวแขน) ผลผลิต45 2 ตัว        1,200.00              2,400.00  
  2545 454-102, 103              
11 16 สค. 7110-003-0007 ตู้เก็บเอกสาร  ขนาด 120 ซม. ผลผลิต45 3 ตู้        2,000.00              6,000.00  
  2545 454-001 ถึง003                                   -    
12 29 สค. 7440-001-0036 คอมพิวเตอร์MAINBORD VIA P4X-266 ผลผลิต45 1 ชุด      45,000.00            45,000.00  
  2545 454 - 003 CPU INTEL PENTIUM 4  1.7 GHz              
      DDR SDRAM 256 MB HARDDISK 40 GB.            
      7200 RPM หลอดภาพ 17" (จอแบน)            
      CD WRITER 32X  12X  48X              
      ยอดยกไป                  141,600.00  
2
ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด   นับ  หน่วยละ         
      ยอดยกมา                  141,600.00  
13 29 สค. 7440-009-0025 SCANNER  HP 5400 C ผลผลิต45 1 เครื่อง        6,000.00              6,000.00  
  2545 454 - 002                                   -    
14 29 สค. 6720-008-0003 กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ โซนี่ ผลผลิต45 1 ตัว      19,900.00            19,900.00  
  2545 454 - 007 No. 892313                                 -    
15 28 สค 7440-001-0055 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง      28,180.00            28,180.00  
  2550 502 - 001 CPU เป็นชนิด Core 2 Duo 1.86 GHz.                                 -    
      ฮาร์ดดิสก์  SATA  160 GB.                                 -    
      จอ LCD  17 นิ้ว                                 -    
    7440-009-0028 2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์  HP 1020   1 เครื่อง        5,590.00              5,590.00  
    502 - 017                                   -    
16 11 กย. 7110-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด ส.4 1 ตู้        2,350.00              2,350.00  
  2550 501 - 005   #558/50                               -    
17 1 ตค. 7110-002-0015 ตู้เก็บเอกสาร 15  ลิ้นชัก  LW  ฟ้า ส.4 1 ใบ        3,450.00              3,450.00  
  2550 501 - 002   #562/50                               -    
18 1 ตค. 7110-001-0001 ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต LW ฟ้า ส.4 1 ใบ        2,390.00              2,390.00  
  2550 501 - 016   #562/50                               -    
19 1 ตค. 7110-006-0022 เก้าอี้สำนักงาน ส.4 1 ตัว        1,890.00              1,890.00  
  2550 501 - 014   #562/50                               -    
20 11 กย. 7440-001-0001 จอ LCD  17 นิ้ว  ACER ส.4 1 จอ        4,950.00              4,950.00  
  2551 511 - 052   #616/51          
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                  216,300.00