1
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
หมวดยานพาหนะ
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2554
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
1  7 มค. 2310-004-0001 รถยนต์อีซูซุบรรทุกแบบ แวนด์ บกศ.35 1 คัน         353,000.00       353,000.00  
  2535 352 - 001 TFR54HYITG W/W                               -    
      หมายเลขทะเบียน ม-5571 (เดิม)            
      หมายเลขทะเบียน กฉ.3210 ราชบุรี                              -    
2 7 มค. 2310-004-0002 รถยนต์อีซูซุลักษณะบรรทุก บกศ.35 1 คัน         580,000.00       580,000.00  
  2535 352 - 001 แบบ NPR59LV5  พร้อมอุปกรณ์            
      หมายเลขทะเบียน 81-9016 (เดิม)            
      หมายเลขทะเบียน 40-0183 ราชบุรี            
3 11 เมย. 2310-004-0003 รถยนต์โดยสารขนาด 15 ที่นั่ง งปม.37  1  คัน          540,000.00       540,000.00  
  2537 371 - 001 ยี่ห้อ นิสสัน ม.6458 NEW URVAN 2.5 DIESEL                              -    
      หมายเลขทะเบียน นก.6458 ราชบุรี  # 2                              -    
4 16 กค. 2320-004-0004 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน บริจาค46 1 คัน         636,680.00       636,680.00 ผอ.
  2546 463 - 001 ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก                              -    
      เลขเครื่องยนต์ 4JA1 BM8878                              -    
      เลขตัวรถ MT1TFR54H3T152810                              -    
      ยี่ห้อ ISUZU สี ฟ้า จำนวน 4 สูบ 2499 ซีซี                              -    
      78 แรงม้า 2 เพลา  กง. 3150  ราชบุรี                              -    
5 16 กค. 2320-004-0005 รถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 16 ที่นั่ง รายได้ 1 คัน      1,050,000.00    1,050,000.00  
  2550 502 - 001 ยี่ห้อโตโยต้า  รุ่น NEW  TOYOTA            
      COMMUTER  แบบหลังคาสูง            
      เครื่องยนต์ดีเซล D4D  COMMONRAIL            
      2,494 ซีซี  สีเทาเมทาลิค            
      หมายเลขทะเบียน  นข.2820 ราชบุรี            
                   
      รวมทั้งสิ้น            3,159,680.00  
22 30 มค. 7440-009-0016 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ บกศ.45 1 เครื่อง           23,500.00         23,500.00  
  2545 452 - 006 EPSON LQ 2080i            
29 10 มิย. 7440-009-0016 เครื่องพิมพ์ Printer  ยี่ห้อ Epson บริจาค45 1 เครื่อง           24,000.00         24,000.00  
  2545 453 - 007 รุ่น LQ - 2080i                              -    
2 7 สค. 4120-001-0023 เครื่องปรับอากาศ  ผลผลิต 46 1 เครื่อง           28,350.00         28,350.00 ห้องพักครู
  2546 464 - 001 ขนาด 30000 BTU.            
3 2 กย. 5835-001-0003 เครื่องขยายเสียง ผลผลิต 46 1 เครื่อง           22,000.00         22,000.00  
  2546 464 - 001                                -    
4 3 กย. 4140-001-0008 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว บกศ. 46 20 ตัว                980.00         19,600.00  
  2546 462-428 ถึง447                                -    
                                     -    
รายการที่ 5  ห้อง อ.นิภาภรณ์
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
5 11กค. 7440-001-0012  เครื่องเกรดแบบมาร์คเกอร์   งปม.40  1 ชุด         759,000.00       759,000.00  
  2540  401-001.1 ถึง (เครื่อง INVESMARK)                
     401-001.3   ยี่ห้อ OPTITEX V.5  U.S.A.              
      ประกอบด้วย                
      1.1 คอมพิวเตอร์ พีซี(PC)  1 ชุด                
      1.2 PRINTER  LASER               
      1.3 เครื่องวาดแพทเทิร์น                 
2 ปี2523 7430-001-0003 พิมพ์ดีดโอลิเว็ตตี้ 13" บกศ.23 1 เครื่อง             5,000.00           5,000.00  
    232 - 010 ภาษาไทย ขนาดแคร่ 13"                               -    
6 ปี2527 7430-001-0010 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียภาษาไทย   บกศ.27 1 เครื่อง           11,500.00         11,500.00  
    272 - 001 24"หมายเลขเครื่อง 7-5350780                              -    
    บกศ.27  001 หมายเลขแคร่ 7-4989500                              -    
7 ปี2527 7430-001-0005 เครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อโอลิมเปียแคร่ บกศ.27 1 เครื่อง             9,500.00           9,500.00  
      18"ภาษาอังกฤษ                                               -    
    262 - 024 หมายเลขแคร่ M 8-5369516                               -    
    บกศ.27  008   หมายเลขเครื่อง 7-540284                              -    
30 7 มิย. 7440-001-0033 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต45 1 เครื่อง           22,994.00         22,994.00 ชำรุด
  2545 454 - 031 Harddisk 20 GB.  RAM 120 Mb.            
      CD-ROM 52X  Drive 1.44 Mb.            
28 13 กย. 7440-009-0013 เครื่องพิมพ์ Laser Jet ยี่ห้อ HP ผลผลิต44 1 เครื่อง           18,000.00         18,000.00  
  2544 444 - 010 รุ่น LaserJet 1200 series                              -    
40 27 พย. 2340-003-0001 รถจักรยานยนต์  YAMAHA  RIDING หจก. 1 คัน           40,000.00         40,000.00 อยู่ที่ ผอ.
  2550 513 - 001 TECHNIQUE  2007 ศรีเมือง          
      เลขทะเบียน รทษ 627  กรุงเทพมหานคร มอเตอร์          
        มอบให้          
24 26 สค. 7440-001-0004 เครื่องควบคุมและสำรองไฟ (UPS.) บริจาค45 2 เครื่อง             3,000.00           6,000.00  
  2545 453-047,048 ยี่ห้อ STAR  ขนาด  500 VA.                              -    
1  27 มิย. 7440-009-0004 เครื่องพิมพ์ ขนาด 300 ยี่ห้อ EPSON  บกศ.38 1  เครื่อง  19,500.00          19,500.00 เจ้าหน้าที่
  2538 382 - 029  แบบ LQ 1170i ชนิด  24 PIN                               -   งานวิจัย
      DOT MATRIX                               -   ส่งคืน
35 1 มิย. 7440-001-0003 คอมพิวเตอร์แบบพกพา รายได้ 2 เครื่อง           25,000.00         50,000.00  
  2552 522-002,003 ผู้บริหารสถานศึกษา