ผช วิชาการ   งานหลักสูตร   งานวัดผล   งานสื่อ   งานห้องสมุด   งานทวิภาคี