บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 8 มิย. 7110-007-0036 โต๊ะทำงานอาจารย์ระดับ 7 งปม.33 1 ชุด 3,300.00               3,300.00  
                                                     2533 331 - 005 ยี่ห้อไลวา (แบบเหล็ก)                                  -    
2 27 มค. 7110-006-0012 เก้าอี้ระดับ 7-8  บกศ.37 1 ตัว            1,300.00              1,300.00  
  2537 372 - 003                                   -    
3 13 กย. 7440-001-0033 คอมพิวเตอร์ ผลผลิต44 1 เครื่อง          23,000.00            23,000.00  
  2544 444 - 002 Harddisk 20 Gb/5400                                 -    
      SDRAM 128 Mb/133                                 -    
      VGA Gigabyte 32 Mb.                                 -    
      CD-ROM 52X Speaker 120 W                                 -    
4 9 พค. 7440-009-0029 เครื่องพิมพ์ Laser  Hp 1015 บริจาค48 1 เครื่อง          10,500.00            10,500.00  
  2548 483 - 002              
5 25 สค. 4110-001-0016 ตู้เย็นมิตซูบิชิ MR 17 เงิน 1 เครื่อง            5,790.00              5,790.00  
  2557 571-001   อุดหนุน          
6 25 สค. 7110-007-0102 โต๊ะปฎิบัติงานพื้นกระจก ขนาด เงิน 1 ตัว          16,500.00            16,500.00  
  2557 571-001 120x75x90 ซม. อุดหนุน          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                    60,390.00  
2
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 31 สค. 7110-007-0076 โต๊ะเหล็ก  4  ฟุต  พร้อมกระจก งบ 1 ตัว            4,900.00              4,900.00 ส.4#444/55
  2555 551-004ถึง005   ดำเนินการ          
2 31 สค. 7110-006-0102 เก้าอี้เบาะนวมปรับระดับได้ งบ 1 ตัว            1,550.00              1,550.00 ส.4#444/55
  2555 551-004ถึง005 ดำเนินการ      
3 31 สค. 7110-002-0009 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส งบ 3 ตู้            4,100.00            12,300.00 ส.4#444/55
  2555 551-003ถึง006   ดำเนินการ          
1 25 สค.   กระติกน้ำร้อน ยี่ห้อชาร์ป เงิน 1 ลูก               850.00                 850.00  
  2557     อุดหนุน          
2 25 สค. 7110-007-0076 โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต เงิน 1 ตัว            4,900.00              4,900.00  
  2557 571-013   อุดหนุน          
3 25 สค. 7110-002-0009 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก เงิน 2 ลูก            4,100.00              4,100.00  
  2557 571-015ถึง016 ขนาด 4 ฟุต พร้อมขาตั้ง อุดหนุน          
4 25 สค. 7110-006-0107 เก้าอี้เบาะนวมขาสเตนเลส เงิน 4 ตัว            1,900.00              7,600.00  
  2557 571-005ถึง008   อุดหนุน          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                    17,450.00