บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ)
  วันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1 12 พค. 4120-001-0026 เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 9,000 บีทียู สผ.1 1 เครื่อง         20,000.00        20,000.00 อ.โรจน์
  2551 514 - 001   #84/51          
2 12 พค. 4120-001-0009 เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 13,000 บีทียู สผ.1 1 เครื่อง         24,970.00        24,970.00 อ.โรจน์
  2551 514 - 019 ขนาด 13,000 บีทียู #84/51          
3 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายได้ 1 ใบ           3,180.00          3,180.00 อ.โรจน์
  2551 512 - 029              
4 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ รายได้ 1 ใบ           3,020.00          3,020.00 อ.โรจน์
  2551 512 - 030              
5 30 กย. 7730-001-0001 วิทยุ  AM-FM  เล่นแผ่น CD ส.4 1 เครื่อง           2,700.00          2,700.00 ชำรุด 
  2551 512 - 021   #635/51         1 เครื่อง
6 21 มิย. 4140-001-0019 พัดลมไอน้ำ  ยี่ห้อ  Masterkool รายได้ 1 ตัว           6,500.00          6,500.00 อ.โรจน์
  2556 562-003 รุ่น  MIK-20EX  ชนิด  Axial  Type            
7 21 มิย. 5815-008-0001 มิกซ์เซอร์ รุ่น MG 124CX-R รายได้ 1 ตัว         17,000.00        17,000.00 อโรจน์
  2556 562-001              
8 27 กย. 7440-001-0074 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต56 1 เครื่อง         27,650.00        27,650.00 ส.4#491/56
  2556 564-001 ประมวลผลระดับสูง           อ.โรจน์
      CPU  Core  i7            
      RAM  DDR  III  4  GB            
      Hard  Disk  2000  GB  Sata            
      จอ  LED  20  นิ้ว            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น              105,020.00  
2
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ)
  วันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1 20 กย. 7730-001-0005 วิทยุ  FM  Stereo ชนิดเล่นแผ่น DVD งบ 2 ตัว           3,550.00          7,100.00 อ.โรจน
  2556 561-001ถึง002   ดำเนินการ         ส.4#491/56
2 25 กย.   โต๊ะเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต สีน้ำเงิน งบ 1 ตัว           4,800.00          4,800.00  
  2557     ดำเนินการ          
3 25 กย.   เก้าอี้นั่งทำงาน งบ 1 ตัว           3,900.00          3,900.00  
  2557     ดำเนินการ          
4 25 กย.   เก้าอี้สำหนับห้องอัดเสียงจัดรายการ งบ 2 ตัว           1,690.00          3,380.00  
  2557     ดำเนินการ          
5 25 กย.   ขาตั้งไมค์ งบ 1 ตัว           1,200.00          1,200.00  
  2557     ดำเนินการ          
6 25 กย.   วิทยุ Moniter FM Power งบ 2 ตัว           4,200.00          8,400.00  
  2557     ดำเนินการ          
7 25 กย.   วัสดุอุปกรณ์ประกอบการบันทึก งบ 1 ชุด           3,170.00          3,170.00  
  2557     ดำเนินการ          
8 25 กย.   โทรศัพท์พื้นฐาน งบ 2 ตัว           2,300.00          4,600.00  
  2557     ดำเนินการ          
9 13 พย.   Switching Hub 8 Port 10/100/1000 รายได้ 1 ตัว           1,650.00          1,650.00 ส.4#5/59
  2558                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                38,200.00