บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
หมวดยานยนต์
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
1 7 มค. 2310-004-0002 รถยนต์อีซูซุลักษณะบรรทุก บกศ.35 1 คัน       580,000.00          580,000.00  
  2535 352 - 001 แบบ NPR59LV5  พร้อมอุปกรณ์            
      หมายเลขทะเบียน 81-9016 (เดิม)            
      หมายเลขทะเบียน 40-0183 ราชบุรี            
2 16 กค. 2320-004-0004 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน บริจาค46 1 คัน       636,680.00          636,680.00 ผอ.
  2546 463 - 001 ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก              
      เลขเครื่องยนต์ 4JA1 BM8878              
      เลขตัวรถ MT1TFR54H3T152810              
      ยี่ห้อ ISUZU สี ฟ้า จำนวน 4 สูบ 2499 ซีซี              
      78 แรงม้า 2 เพลา  กง. 3150  ราชบุรี              
3 16 กค. 2320-004-0005 รถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 16 ที่นั่ง บกศ.50 1 คัน    1,050,000.00       1,050,000.00  
  2550 502 - 001 ยี่ห้อโตโยต้า  รุ่น NEW  TOYOTA            
      COMMUTER  แบบหลังคาสูง            
      เครื่องยนต์ดีเซล D4D  COMMONRAIL            
      2,494 ซีซี  สีเทาเมทาลิค            
      หมายเลขทะเบียน  นข.2820 ราชบุรี            
4 28 มิย.   รถยนต์โดยสารขนาด 15 ที่นั่ง บกศ.38 1 คัน       540,000.00          540,000.00  
  2538   ยี่ห้อนิสสัน  สีเทา  นก.6839 ราชบุรี            
5 27 มีค.   รถยนต์บรรทุก  เก๋งสองตอน  สีขาว บริจาค 1 คัน      
  2535   ยี่ห้อโตโยต้า  แบบ CRESSIDA            
      เลขทะเบียน  กค.9058 ราชบุรี            
6 8 มค.   รถยนต์บรรทุก  เก๋งสองตอน  สีน้ำเงิน บริจาค 1 คัน      
  2540   ยี่ห้อ มิตซูบิชิ  เลขทะเบียน  กค.2158  ราชบุรี              
      รายการที่ 5-6 รับมาเมื่อ 15 พ.ค.54            
7 29 สค. 2310-004-0005 รถยนต์โดยสาร (ตู้) ยี่ห้อโตโยต้า  รายได้ 1 คัน    1,250,000.00       1,250,000.00  
  2557 572-001 แบบรถยนต์  KDH223R-LEPDYT B1            
      หมายเลขเครื่องยนต์ 1KD-U574068            
      หมายเลขโครงรถ MMKST22P305100192            
      สีรถยนต์ SILVER Mi  หมายเลขทะเบียน  นข  4646              
      ซื้อจาก บ.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี            
      ยอดยกไป               2,806,680.00  
2
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา               2,806,680.00  
7 17 ตค. 2310-006-0001 รถยนต์ตรวจการ รายได้ 1 คัน    1,478,000.00       1,478,000.00  
  2557 572-001 Isuzu รุ่น  TFS85GWRHGRP             
      หมายเลขเครื่องยนต์ MK 4247            
      หมายเลขแชชซี  ET 003594            
      สีรถยนต์ ขาวมุก            
      หมายเลขทะเบียน กธ 8260                
      ซื้อจาก บจก.ประกิตมอเตอร์เซลล์ ราชบุรี            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น               4,284,680.00