บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2558
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
1  ก่อนปี 7110-007-0018 โต๊ะทำงานระดับ 3-6  บกศ.   2  ชุด           1,300.00             2,600.00  
       2522 118 , 119                                  -    
2 ปี2528 7430-001-0001 เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา บกศ.28 1  เครื่อง           8,600.00             8,600.00  
      282 - 051 แคร่ 15 นิ้ว ยี่ห้อโอลิมเปีย                                 -    
      หมายเลขแคร่ 5891072                                 -    
3 24 กค.  7110-006-0004  เก้าอี้ไม้พื้นเรียบ มีพนักพิง            ผลผลิต35   2  ตัว              400.00                800.00  
    2535 354-001, 002                                  -    
4 30 กย. 7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้          บริจาค38 1  ชุด           2,500.00             2,500.00  
                            2538 383 - 041 (สมาคมศิษย์เก่ามอบให้)                                 -    
5 29 มีค. 7440-009-0016 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ บกศ.44 1 เครื่อง         22,500.00           22,500.00  
  2544 442 - 002 ยี่ห้อ EPSON  LQ-2080i แบบ DOTMETREX                                -    
6 14 กย. 7440-009-0015 เครื่องพิมพ์ INKJET HP HEWLETT ผลผลิต44 1 เครื่อง           5,700.00             5,700.00  
  2544 444 - 010 PACKARD DeskJet  840C                                -    
7 16 สค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ผลผลิต45 2 ตัว           2,000.00             4,000.00  
  2545 454-052, 053 ขนาด 120 ซม.                                -    
8 16 สค. 7110-006-0099 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (ไม่มีท้าวแขน) ผลผลิต45 2 ตัว           1,200.00             2,400.00  
  2545 454-102, 103              
9 16 สค. 7110-003-0007 ตู้เก็บเอกสาร  ขนาด 120 ซม. ผลผลิต45 3 ตู้           2,000.00             6,000.00  
  2545 454-001 ถึง003                                  -    
10 29 สค. 7440-001-0036 คอมพิวเตอร์MAINBORD VIA P4X-266 ผลผลิต45 1 ชุด         45,000.00           45,000.00  
  2545 454 - 003 CPU INTEL PENTIUM 4  1.7 GHz              
      DDR SDRAM 256 MB HARDDISK 40 GB.            
      7200 RPM หลอดภาพ 17" (จอแบน)            
      CD WRITER 32X  12X  48X              
11 29 สค. 7440-009-0025 SCANNER  HP 5400 C ผลผลิต45 1 เครื่อง           6,000.00             6,000.00  
  2545 454 - 002                                  -    
12 29 สค. 6720-008-0003 กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ โซนี่ ผลผลิต45 1 ตัว         19,900.00           19,900.00  
  2545 454 - 007 No. 892313                                -    
                   
                   
      ยอดยกไป                 126,000.00  
2
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 126,000.00  
13 28 สค 7440-001-0055 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง         28,180.00           28,180.00  
  2550 502 - 001 CPU เป็นชนิด Core 2 Duo 1.86 GHz.                                -    
      ฮาร์ดดิสก์  SATA  160 GB.                                -    
      จอ LCD  17 นิ้ว                                -    
    7440-009-0028 2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์  HP 1020   1 เครื่อง           5,590.00             5,590.00  
    502 - 017                                  -    
14 11 กย. 7110-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด ส.4 1 ตู้           2,350.00             2,350.00  
  2550 501 - 005   #558/50                              -    
15 1 ตค. 7110-002-0015 ตู้เก็บเอกสาร 15  ลิ้นชัก  LW  ฟ้า ส.4 1 ใบ           3,450.00             3,450.00  
  2550 501 - 002   #562/50                              -    
16 1 ตค. 7110-001-0001 ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต LW ฟ้า ส.4 1 ใบ           2,390.00             2,390.00  
  2550 501 - 016   #562/50                              -    
17 1 ตค. 7110-006-0022 เก้าอี้สำนักงาน ส.4 1 ตัว           1,890.00             1,890.00  
  2550 501 - 014   #562/50                              -    
18 11 กย. 7440-001-0001 จอ LCD  17 นิ้ว  ACER ส.4 1 จอ           4,950.00             4,950.00  
  2551 511 - 052   #616/51          
19 5 ส.ค. 6730-007-0016 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง         19,950.00           19,950.00  
  2557 572-042 ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-F18            
20 26 พย. 7440-001-0081 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รายได้ 1 เครื่อง         29,300.00           29,300.00 พดค.5/58
  2557 582-001 Core i7            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                 224,050.00